Vannkvaliteten sorteres i tre kategorier - god, mindre god og ikke akseptabel. Er kvaliteten ikke akseptabel, frarådes bading.

Badestrand Sist målt* Kvalitet
Borggården  15. august 2022 God
Breivoll syd  15. august 2022 God
Breivoll nord
(ved handikapstranda)
 15. august 2022 God
Breivoll/
DNT
 15. august 2022 God
Kjærnes/
Strandengvegen
 15. august 2022 God
Pollevann  15. august 2022 God
Årungen  15. august 2022 God

* Dato prøven er tatt

 

 

Hva måler vi?

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut ifra innhold av tarmbakterier. De indikatorbakteriene Ås kommune analyserer er Escherichia coli (E.coli) og intestinale enterokokker.

Kommunen måler forekomsten av bakterier per 100 milliliter vann.

Badevannet måles ukentlig og blir vurdert etter følgende skala:

Parameter

God Mindre god Ikke akseptabel
Escherichia coli (E.coli) <100 100-1000 >1000
Intestinale enterokokker <100 100-1000 >1000

Hva skjer hvis vannet ikke har god nok kvalitet?

Ved kraftig regnskyll, kan det ofte oppstå episoder med dårlig badevann. Du bør derfor vente med å bade i 24 timer etter slikt vær.  Når kommunen mottar prøver som viser for høye verdier, følger vi  opp med nye prøver. Resultatene legges ut når nye analyser fra laboratoriet er klare.

Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen, ferskvann eller basseng i Norge er liten. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over mikroorganismer som kan forårsake sykdom og hvilke tiltak du kan gjøre for å forebygge plager og sykdom.

Badevann og risiko for smittsom sykdom (fhi.no)

Ved særlig dårlig vannkvalitet over tid kan kommunen stenge badestrender til kvaliteten er bedre.

Få badevannsmålingene rett til din mobil

Ås kommune har en app der du kan abonnere på nyhetsvarsler fra ulike kategorier, en av dem er badevann.

Du finner appen Ås kommune der du laster ned de andre appene dine.