Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Reguleringsplaner består av: 
  • Et plankart med symboler og farger som viser hvor boliger, veier, forretninger, idrettsanlegg osv. skal ligge.
  • Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruken, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv.
  • En planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, hovedinnhold og virkninger.
  • En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det vil si at den må følges.

Det finnes ulike typer arealplaner, og flere kan gjelde for din eiendom. Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil reguleringsplanen(e) gi deg svar på hva som tillates og ikke.

Utsnitt av områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Aktuelt

Foto som viser eksempel på solceller på hustak

Enova øker støtten til solceller

Høye strømpriser har satt fart på nye støttetiltak. Å produsere egen strøm vil lønne seg på sikt, og med offentlig støtte er det enklere å komme i gan...
8 steg for byggesak

Fra idé til ferdig søknad

Skal du bygge for første gang? Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en oversikt over hva du må finne ut før og hvilke steg du må gjennom fra...