Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Gratistimer i SFO for 1. og 2. trinn

Regjeringen viderefører ordningen med 12 timer gratis opphold på SFO hver uke for 1. og 2. trinn. Ordningen gjelder for alle elever født i 2016 og 2017 i skoleåret 2023/2024.

Illustrasjon som viser pensler, sakser og tegnesaker

Velkomstklasser

Ås kommune har egne klasser for særskilt språkopplæring ved 4 av skolene våre. I velkomstklassene gis det intensiv norskopplæring for nyankomne elever på 3. til 10. trinn.

Velkomstklasser i Ås kommune

Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen

Den 26.05.2021 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur felles forskrift om ordensregler og regler for bruk av IKT. 

Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 21.01.2015 med endringer 22.08.2018, 22.05.2019 og 26.05.2021, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og [..] videregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10.