icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Plan- og byggekomiteen

Tid og sted: 25.04.2018 kl. 16:30 - Moerveien 10, 3. etasje
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
3/18 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Forprosjekt
4/18 Brukertilpassede boliger i Solfallsveien. Orientering
5/18 Ås demenssenter. Sluttrapport
6/18 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning
7/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole
8/18 Ås kommunes reglementer - revidering