icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Siste nytt

Foreldrehverdag illustrasjonsbilde

Nytt tilbud til alle foreldre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre.
Musikk i mørketida

Musikk i mørketida

@musikkmensvivente
Solberg Øst

Ås kommune starter forhandling om utbyggingsavtale på Solberg øst

Utbyggingsavtalen skal sikre at regulert gang- og sykkelvei med gangbru over Søndre tverrvei kan gjennomføres.
Handlingsprogram og budsjett 2017-2020 - illustrasjonsbilde

Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret vedtok Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 i møte 14. desember 2016.