icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Siste nytt

Ny jord illustrasjonsbilde

R-294 Detaljreguleringsplan for «Ny jord» - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10.06.2015, k-sak 31/15, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagt saksutskrift med planbeskrivelse, plankart og reviderte bestemmelser.
breivoll02

Badevannsprøver viser god badevannskvalitet

Termotolerante koliforme bakterier viste lave verdier for Breivoll nord og Kjærnes. På Breivoll syd ble det målt noe høyere verdier, men likevel innenfor rammen for god badevannskvalitet..
Kommunalrapport kommunebarometeret 2011-2015 Ås kommunes plassering

Ås kommune blant landets ti best drevne kommuner

Ås kommune gjør et kraftig hopp oppover med 53 plasser, til en åttende plass i "kommuneøkonomi".
Ås rådhus inngang Skoleveien

Bygge uten å søke?

Fra 1. juli endres byggereglene, og flere tiltak kan nå bygges uten å søke kommunen først. For å sette deg inn i hva som er endret, og hvilke regler du likevel må følge, så klikk deg inn på denne lenken: http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/