icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Siste nytt

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.
Ny E-18

Kunngjøring om kommunestyrevedtak - detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-12 bekjentgjøres det at Ski kommunestyre og Ås kommunestyre i møter den 12. oktober 2016 har vedtatt reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.
Frivillige på aksjonsdagen

Ås innbyggerne ga mer til årets TV-aksjon enn de gjorde i fjor

Over 700 000 kroner er samlet inn i Ås til nå til årets TV-aksjon. Med i underkant av 20 000 innbyggere i Ås, ga hver innbygger i snitt noe over 37 kroner.