Logo alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent helligdager og helger

Logo_NAV

Åpningstider NAV ÅS i romjulen

godjul

Servicetorget og administrasjonens åpningstider i julen


Lik oss på facebook:


NMBU

Kulturhuset / biblioteket

God jul

Kulturhuset ønsker alle en god jul og godt nytt år

Gata mi

gatami

Meld inn feil

Feil og mangler ved kommunale veier i Ås meldes her, feil med veilys, se link under.
Lyspære 2_20x30.jpg Veilysfeil registreres hos Infratek.

Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no