Besøk oss på facebook:
For enklere henvendelser,
send e-post til:
servicetorget@as.kommune.no
NMBU
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no