icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Siste nytt

Postkart Ås

Nye postnummer i Ås fra 1. oktober 2016

Fra denne datoen blir det fire postnummer i Ås.
breivoll02

Badevannsprøver viser mindre god badevannskvalitet ved Breivoll syd, god på de to andre strendene

Termotolerante koliforme bakterier viste denne gangen noe forhøyede verdier for Breivoll syd, se tabell neste side. Nå får du også varsel i vår nye app!
Kommunevåpen Ås

Varsel om taksering av boliger og fritidseiendommer for eiendomsskatt

Kommunestyret i Ås har i møte 9.12.2015 vedtatt at det settes i gang taksering av boliger og fritidseiendommer med sikte på å innføre eiendomsskatt fra 2017 - jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2).
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.