icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.10.2015 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
62/15 2. Tertialrapport 2015
63/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015
64/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti
65/15 Seniorpolitikk
66/15 Kommunereformen
67/15 Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon
68/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015
69/15 Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv
70/15 Oppfølgingen av vedtak om plasseringen av Solberg skole