icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 11.02.2015 kl. 18:30 - Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/15 E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo
2/15 Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo
3/15 Follo barne- og ungdomsskole
4/15 Follo lokalmedisinske senter - saksframlegg revidert selskapsavtale 06 01 2015
5/15 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - uttalelse
6/15 Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune
7/15 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marius Hojem Borge (Ap) - Nyvalg
8/15 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027