icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 16.03.2016 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
5/16 Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen
6/16 Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18
7/16 Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune
8/16 Mulighetsstudie Moer sykehjem
9/16 R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II
10/16 Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO
11/16 Årlig drift av TV-aksjonen i Ås
12/16 Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd
13/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
14/16 Kunstinnkjøp til kommunen