icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 14.12.2016 kl. 09:00 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
103/16 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020
104/16 Vurdering av eiendomsskatt på bolig
105/16 Innføring av nettbrett og PC i Ås-skolen
106/16 Omsorgsboliger med bemanning til personer med psykiske lidelser
107/16 Etablering av Ås kommunale fastlegekontor
108/16 Alternativer for bruk av Bjørnebekk
109/16 R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst
110/16 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt) - Nyvalg