icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 01.02.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/17 Oppfølging av kommunereformen
2/17 Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll
3/17 Utredning av barneskole på Dyster-Eldor
4/17 Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn
5/17 Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen
6/17 Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro
7/17 R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak
8/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS