icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap 2015-2019

Tid og sted: 23.11.2016 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
95/16 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020
96/16 Alternativer for bruk av Bjørnebekk
97/16 Etablering av Ås kommunale fastlegekontor
98/16 Høringsuttalelse - Nærpolitireformen
99/16 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
100/16 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt) - Nyvalg
101/16 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Paul Bolus Johansen (KrF)
102/16 Rustad skole - Utomhusplan
103/16 Økonomiske konsekvenser av endret utomhusplan for nye Rustad skole