icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap 2015-2019

Tid og sted: 18.11.2015 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016
10/15 Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo
11/15 Utbygging av Rustad skole
12/15 Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole
13/15 Søknad om bruk av vedlikeholdsfond - Oppgradering Kroer skole