icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 02.03.2016 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/16 Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO
10/16 Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune
11/16 Mulighetsstudie Moer sykehjem
12/16 Årlig drift av TV-aksjonen i Ås
13/16 Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016
14/16 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)
15/16 Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen