icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Jordmortjeneste

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Du kan velge om du vil gå til din fastlege eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

  Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

  Målgruppe

  Gravide

  Kriterier/vilkår


  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  "Vi lover"

  • Omsorg som er basert på tid, tilgjengelighet, medbestemmelse og respekt.
  • At du opplever respekt og forståelse for din kulturelle og etniske bakgrunn.
  • At du blir møtt av jordmødre med et høyt faglig nivå.
  • Oppfølging av den gravide
  • Fødselsforberedende og foreldreforberedende samtaler
  • Samtale etter fødsel / etterkontroll
  • Prevensjonsveiledning
  • Samarbeid med helsesøster og lege for best mulig oppfølging av den gravide og av den ?nye? familien etter fødsel

  "For at vi skal kunne oppfylle dette..."

  • At du gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt time, og at du møter presis
  • At du bringer med helsekort ( fås ved første besøk) og urinprøve ( gjelder gravide)
  • At du gir tilbakemelding på hvordan du opplever vårt tilbud
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Jordmorteamet består av 2 jordmødre.

  Jordmor har kontor på Ås helsestasjon, Rådhusplassen 29, 3.etg.
  Timeavtaler mandag til fredag.
  Timebestilling på tlf. 64 96 22 40.
  Tlf. tid hver dag kl.08.30-15.00

  Jordmortjenesten er en tjeneste under Enhet for forebyggende helsetjeneste med hovedlokaler i Vektergården.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forebyggende helsetjenester
  Telefon:64 96 22 40
  Epost:helsestasjonen@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1430 Ås
  Besøksadresse:Ås ungdomsskole, Mellomveien 4, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-20 13:50