icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke bestille time.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
  Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
  Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
   
  Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

  Helsestasjon for ungdom er et lavterskel helsetilbud til ungdom 13-25 år.
  Tjenesten består av følgende hovedoppgaver:

  • Veiledning i ulike helsespørsmål Prevensjonsveiledning og -foreskriving
  • Samtale med helsesøster, lege eller psykistrisk sykepleier om vanskelige tanker, spiseproblemer, rus, sex og samliv, livsstilsvalg m.m.
  • Hjelp til røykavvenning
  • Fokus på trivsel og velvære ? forebyggende psykisk helsearbeid
  • Henvisning videre/ hjelpe brukeren til riktig helsehjelp
  • Samarbeid med skolehelsetjeneste, og andre faggrupper og etater i kommunen om forebyggende arbeid blant unge

  Formål:
  Å møte ungdommen på en ivaretakende måte og gi dem hjelp ut fra deres behov er utgangspunktet for tjenestetilbudet. Tjenesten er et supplement til skolehelsetjenesten.

  Pris for tjenesten

  Tilbudet er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

  Helsestasjon for ungdom holder til i Ås helsestasjons lokaler i Ås ungdomsskole, Mellomveien 4. Tlf. 64 96 22 40 / 959 39 610. Åpent for ungdom 13-25 år uten forhåndsavtalt time (time kan bestilles hvis ønskelig). Tilbudet er gratis for brukerne.

  Åpningstid er torsdag kl.14.30-20.00
  Lege fra kl. 15.00. legetime må bestilles

  Helsesøster, psykiatrisk sykepleier og lege arbeider på helsestasjon for ungdom.
  De har taushetsplikt.
  Helseopplysningene journalføres jfr. Lov om helsepersonell.
  Helsestasjon for ungdom er en tjeneste under Enhet for forebyggende helse.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forebyggende helsetjenester
  Telefon:64 96 22 40
  Epost:helsestasjonen@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1430 Ås
  Besøksadresse:Ås ungdomsskole, Mellomveien 4, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

  Kontaktpersoner

  Navn:Anne Bentzrød
  Tittel:Helsesøster
  Mobil:959 39 610
  Epost:anne.bentzrod@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-23 15:08