icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Innsendt av: Arild Sletten

felles innkjøring for Liaveien 31 a,b,c

Vei
2018-09-11 14:27 (#51378)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Liaveien 31
Kart (59.6613073, 10.806753200000003)


I forbindelse med den nylige saneringen av vann- og kloakkrør i Liaveien ble det etter gravearbeidet var ferdig lagt ny asfalt på veien. Det ble et ganske tykt asfaltbelegg som gjorde at høyden mellom asfaltdekket og innkjørsler til boligene i Liaveien 31 ble ganske mye brattere enn før, med en ganske skarp kant øverst i skillet mellom egen grusvei og offentlig vei. På grunn av dette skraper bilene ved utkjøring, og særlig innkjøring lett ned i asfaltkanten, noe som lett kan medføre skader på understellet på bilen. Når veien ble hevet så mye fra det som var før burde det ha vært fylt på en del mer masse for å gjøre innkjøringen mindre bratt. Det er blitt fylt på noe for en god tid siden, men alt for lite. Etter mitt skjønn er dette en mangel ved asfalteringsarbeidet som det kunne vært tatt høyde for og utbedret av kommunen. Dette er vel fortsatt en kommunal vei?
Kommentar fra kommunen:

Hei,
dette er tatt videre til riktig avdeling og det skal vurderes reparert.

Mvh
Martin/Ås kommune