icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Barneverninstitusjon

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Tidligere ble barneverninstitusjonene sett på som erstatning for vanlige hjem. I dag vurderes institusjonene mer som mellomstasjoner mellom foreldrehjem, fosterhjem og egen bolig. Barneverninstitusjonene kan være statlige, kommunale og private (jfr. §5-8 i bvl.)

  Målgruppe

  Institusjonsplassering kan f.eks. være aktuelt når det forventes at plasseringen blir kortvarig og/eller dersom det er tale om eldre barn som ikke ønsker å etablere seg i en ny familie. Videre har noen barn og foreldre behov for en periode der de skal omstille seg og finne frem til nye relasjoner seg imellom. En annen grunn, kan være at de ikke mestrer livet i en vanlig familie. Institusjon brukes i dag også gjerne i samarbeid med fosterhjem og beredskapshjem, samt utredning.

  Kriterier/vilkår

  Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har ansvaret for å etablere og drive barneverninstitusjoner. Bufdir er også godkjenningsmyndighet for alle barneverninstitusjoner. Barneverntjenesten søker om institusjonsplass gjennom Fagteam. De tar deretter kontakt med Bufetat, da de er de som har oversikt over eventuelle ledige institusjonsplasser. Fylkesmannen fører tilstyn med barneverninstitusjonene, jfr. § 5-7 i bvl.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lov om barneverntjenester § 5-8.

  Lover

  Barnevernloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Avgjørelser om godkjenning av institusjoner og enkeltvedtak kan påklages til Familie- og likestillingsdepartementet. Klage på forhold på institusjoner rettes til fylkesmannen

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-01-15