icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Barneverninstitusjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og mestring

Beskrivelse

Tidligere ble barneverninstitusjonene sett på som erstatning for vanlige hjem. I dag vurderes institusjonene mer som mellomstasjoner mellom foreldrehjem, fosterhjem og egen bolig. Barneverninstitusjonene kan være statlige, kommunale og private (jfr. §5-8 i bvl.)

Målgruppe

Institusjonsplassering kan f.eks. være aktuelt når det forventes at plasseringen blir kortvarig og/eller dersom det er tale om eldre barn som ikke ønsker å etablere seg i en ny familie. Videre har noen barn og foreldre behov for en periode der de skal omstille seg og finne frem til nye relasjoner seg imellom. En annen grunn, kan være at de ikke mestrer livet i en vanlig familie. Institusjon brukes i dag også gjerne i samarbeid med fosterhjem og beredskapshjem, samt utredning.

Kriterier/vilkår

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har ansvaret for å etablere og drive barneverninstitusjoner. Bufdir er også godkjenningsmyndighet for alle barneverninstitusjoner. Barneverntjenesten søker om institusjonsplass gjennom Fagteam. De tar deretter kontakt med Bufetat, da de er de som har oversikt over eventuelle ledige institusjonsplasser. Fylkesmannen fører tilstyn med barneverninstitusjonene, jfr. § 5-7 i bvl.

aaa
Lover og forskrifter

Lov om barneverntjenester § 5-8.

Lover

Barnevernloven

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Avgjørelser om godkjenning av institusjoner og enkeltvedtak kan påklages til Familie- og likestillingsdepartementet. Klage på forhold på institusjoner rettes til fylkesmannen

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og mestring
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og mestring
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-01-15