icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Siste nytt

Den internasjonale eldredagen i Ås 1. oktober på Kulturhuset, hvit skrift på blå bunn

Den internasjonale eldredagen i Ås

Velkommen til markering av den internasjonale eldredagen lørdag 1. oktober kl. 13.00 i Ås kulturhus, Store sal.
2015-09-03 16

Freskuke 2016

Vinneren er...

Gå inn og se selv: http://freskuke.blogspot.no/2016/09/vinneren-er.html      
Illustrasjon blodbussen foran frontbygg

Blodbanken Ahus trenger flere blodgivere til blodbussen NMBU Ås!

Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis
Danseillustrasjon

Damer bli med på trim! Frivilligsentralen inviterer til moro, glade rytmer og bevegelse!

Sted: Bjørnebekk asylmottak, informasjonsrommet, onsdag kl.18-19. I samarbeid med Ås internasjonale Kvinnegruppe, kontakt eventuelt Adriana på mottaket.