Xenofobia-prosjektet er sammensatt av en serie kunstfaglige delprosjekter som skal bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, kulturelt mangfold og integrering. Prosjektet arbeider i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, forskning og formidling. Xenofobia-prosjektet retter seg mot alle aldersgrupper.
 
Alle aktivitetene i delprosjektene drives av Kulturskolen i Ås ved Ås internasjonale kultursenter i i samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Aktivitetene gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid med aktører fra ulike fag- og samfunnsområder. Prosjektet har også som formål å bidra til kunstfaglig metodeutvikling innen kunstnæringene.