Det er et stort apparat som settes i sving når det laver ned med snø. Vår målsetting er at vegnettet med gangveger skal holdes åpent slik at innbyggere, og ikke minst utrykningskjøretøy, skal ha god fremkommelighet på veiene våre.

Når brøyter vi?

Som hovedregel brøyter vi når det har snødd 5 cm våt snø eller 10 cm tørr snø. Vi gjør det vi kan for å holde våre veier og gangveier farbare før en ny dag starter. Dette betyr at vi også må brøyte på nattestid.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veier samtidig. Kommunen er delt inn i mange områder (brøyteroder), og det tar flere timer å brøyte gjennom en rode. Veier som ligger på slutten av roden kan derfor oppleve at det er mer snø enn 10 cm før veien blir brøytet.

Les mer på temasiden Brøyting og strøing

Der kan du også lese mer om når og hvordan du melder i fra til oss om manglende brøyting og strøing.

Fremkommelighet og sikkerhet

Dessverre opplever de som er ute og brøyter at det ikke alltid er like lett å komme fram med brøyteutstyret. Det er også viktig at du selv forbereder deg når du skal ut i vinterværet.

 • Vær forberedt på værforholdene
 • Vær hensiktsmessig skodd
 • Parker på en slik måte at utrykningskjøretøyer og brøytebiler alltid kommer frem
 • Fjern løse innretninger som står langs eller nær inntil veien (tilhengere, renovasjonsdunker o.l.)
 • Sørg for at beplantning på eiendommen din ikke henger ut over veiarealet
 • Som nabo til offentlig vei må du akseptere at det blir lagt igjen snø og strøsand på tilstøtende eiendom og avkjørsel. Du har selv ansvar for å fjerne denne snøen - uten å kaste den ut i veibanen igjen
 • Når du ser brøytebilen komme – hold deg på god avstand! 
  • Som gående: Gå over på motsatt side
  • Som kjørende: Plasser kjøretøyet ditt godt ut på høyre side av vegen
 • På smale veger hvor brøytebil og bil ikke kan passere hverandre, hjelper du brøytebilen frem ved å om mulig å stoppe i en avkjørsel på høyre side
 • Pass på barna:
  • Sørg for at de har godt synlig merkede klær med refleks
  • Hold oppsyn med hvor barna dine bygger snøhuler, disse er ofte svært vanskelig å se for sjåføren som brøyter

Takk for at du viser hensyn og hjelper til!