Vinterbro barnehage

vinterbro barnehage utad

Om Vinterbro barnehage

Kontaktinformasjon

Gråbeinstien 2, 1407 Vinterbro
Telefon: 64 97 42 90
vinterbro.barnehage@as.kommune.no 
Styrer: Solveig Kvarum
solveig.kvarum@as.kommune.no
Sekretær Berit Wiik Høynes: 64 97 42 92
Basene:

Vennebyen tlf nr: 64974289, mobil: 91119425

Drømmehagen 1: 64974288, mobil 98287057

Drømmehagen 2: 64974287, mobil 46885425

 

Virksomhetsinformasjon

01.08.2016 ble Vinterbro barnehage " reåpnet" som basebarnehage, og vi består nå av to baser kalt Vennebyen og Drømmehagen . Barnehagen har 96 plasser fordelt på barn fra 0 - 6 år. Barnehagen har 22,5 stillingshjemler fordelt på 9 pedagoger , 14 fagarbeider/assistenter, 1 kjøkkenass., 1 sekretær og 1 styrer.

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vårt blikk; barn kan vil og våger.

"Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på, og leke på, og snakke på ...(..)
 Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini og fortalt at de ikke finnes. Men barnet sier " visst finns hundre"

– Loris Malaguzzi

Vinterbro barnehage har i tillegg utarbeidet egen visjon med 4 kjerneverdier som ligger til grunn for arbeidet som utføres i barnehagen.

Satsingsområdene er:

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Kreativt lekemiljø.

Kart