Om barnehagen

Vinterbro barnehage er en basebarnehage som består av to baser kalt Vennebyen og Drømmehagen . Barnehagen har 96 plasser fordelt på barn fra 0 - 6 år. Barnehagen har 22,5 stillingshjemler fordelt på 9 pedagoger , 14 fagarbeider/assistenter, 1 kjøkkenass., 1 sekretær og 1 styrer.
 
De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.
 
Vårt blikk; barn kan vil og våger.
 
"Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på, og leke på, og snakke på ...(..)
 Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini og fortalt at de ikke finnes. Men barnet sier " visst finns hundre"
– Loris Malaguzzi
 
Vinterbro barnehage har i tillegg utarbeidet egen visjon med 4 kjerneverdier som ligger til grunn for arbeidet som utføres i barnehagen.
 
Satsingsområdene er:
 
Kommunikasjon
Sosial kompetanse
Kreativt lekemiljø.

Base Drømmehagen

Drømmehagen er basen for de minste barna i barnehagen. Her er det 30 barn i alderen 1-3 år.

Vi har delt Drømmehagen i 2 baser, Drømmehagen 1 og Drømmehagen 2. Så er det fordelt 15 barn på hver base.

På Drømmehagen har vi 5 rom som har hvert sitt tema. Vi har et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet. Det er en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På bygge og konstruksjonsrommet er det muligheter for å bygge med klosser og lego, leke med biler og togbane. Vi har også et lite atelie hvor barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter. På rolleleksrommet er det rom for utkledning, lek i kjøkkenkroken og trille tur med dukkene. På det siste rommet spiser vi alle måltider og ellers er det ulike bordaktiviteter der.

Ansatte:

Drømmehagen 1

Pedagogisk leder Torun Roaas

Teamleder Håvard Haugen

Fagarbeider Maria Gangsø

Fagarbeider Christina Egidius Taalesen

Assistent Linda Holmstrand

Drømmehagen 2

Teamleder Monica Øien Eriksen

Pedagogisk leder Hanne Filtvedt

Fagarbeider Jhen Layda Øvergaard

Fagarbeider Roya Ghasemi

Fagarbeider Veronika Torp

Base Vennebyen

Ansatte: 

Vennebyen

Teamleder Trygve Engebretsen

Pedagogisk leder Ann-Helen Strandehiem

Teamleder Pia Jessen

Pedagogisk leder Janne Fredriksen

Pedagogisk leder Jenny Marie Langseter

Fagarbeider Jane Thomassen

Fagarbeider Jo Ann Nilsen

Fagarbeider Jolanta Tauckelaite

Fagarbeider Daniela Aldea

Fagarbeider Anna Maria Vik Skau ( svangerskapspermisjon)

Assistent Cathrine Skolmo 100%

Vikar Leo Sand 100%

Vikar Aina Storebakken 40%

Kjøkken/avdeling Stine Hansen

Lærling Malene Hagen