"Nordre Stuene" ligger idyllisk til på en voll i Nøstvedtmarka. Det er ca 2 km til parkeringsplass ved Gårdmansbråtan i sør og ca 3 km til nærmeste bussholdeplass. Turstier og gode sykkelveier går fra Stuene til Oppegård i nord, Ski i øst, Vinterbro i vest og Solberg i sør. 

Det er stor turaktivitet i området. Flotte stier og gode sykkelveier. Historiske Fredrikhaldske Kongevei går gjennom området.  I 1971 ble stedet ervervet som et Statlig sikret friluftsområde.   

Stuene består av fem bygninger (se flere bilder nederst i saken): 

  • Gamlestua/lite selskapslokale. Grunnflate ca 100 kvm. Har vært utleid til selskaper av kommunens eiendomsavdeling.
  • Nystua, grunnflate 96 kvm + hems 47 kvm grunnflate.  Denne hytta har vært bortleid til Nordby speidergruppe inntil nylig.
  • Stabbur
  • Uthus
  • Utedo 

Alle bygningene er i god stand. Uteområdet er tilrettelagt med en leirplass med benker og grill/bålplass.  

Ås kommune ønsker at stedet skal være et lett tilgjengelig turmål for folk i alle generasjoner, også skoler og barnehager. Gjennom positive besøk på Stuene og fine turer i Nøstvedtmarka ønsker vi å gi befolkningen gode natur- og friluftslivsopplevelser. Det er ønskelig at nye drivere har åpent for søndagsservering, samt drifter bygningene og uteområdet. Driver vil få kjøretillatelse inn til Stuene, men alle gjester må gå /sykle inn.

Det inngås en kontrakt/samarbeidsavtale med kommunen om rammer for driften. 

Les mer:

Politisk sak 38/22 (kommunestyre 04.05.2022)  omhandler Stuene og fremtidig drift. 

Videre prosess: 

Dersom dere er interesserte kan du fylle ut dette enkle skjemaet med kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av hvordan dere vil drifte og utvikle Stuene og sende det til post@as.kommune.no. Kommunen vil så ta kontakte alle interesserte for videre prosess.

Frist for å sende inn skjemaet er 23. november 2022.

Spørsmål?

Kontakt: Ås kommune ved Grethe Johnsen 977 08 048