Her kan du stemme på valgdagen

Alle valglokalene er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Du velger selv hvilket lokale du vil avlegge stemme ved:


•    Ås ungdomsskole kl. 9-21
•    Rustad skole kl. 9-21
•    Nordbytun ungdomsskole kl. 9-21
•    Solberg skole (gymsalen) kl. 9-21

Se kart med adresser og mer informasjon om lokalene på valg.no

Hva trenger du?

Det eneste du egentlig trenger for å stemme er legitimasjon, men alt går raskere om du også har med deg det digitale valgkortet du har fått tilsendt. I tillegg oppfordrer vi alle til å bruke munnbind i valglokalet.

Velgere som er i karantene

Velgere som er i karantene må stemme i eget valglokale i Moerveien 12. (testsenteret).  Åpningstid 14-16

Velgere som er i isolasjon

Velgere som er i isolasjon på valgdagen må stemme hjemme. Søknad må være mottatt av kommunen innen kl. 10.00 mandag 13. september. Ring 959 39 699.

 


Les mer på våre temasider om valget