For å sette søkelys på dette, arrangeres FN-dagen World Toilet Day hvert år den 19. November.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling.

 • 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
 • 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.
 • Over 297 000 barn under fem år dør hvert år av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. 
 • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt. 
 • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
 • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
 • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte

Uten trygge og bærekraftige sanitæranlegg, har folk ofte ikke noe annet valg enn å bruke utilstrekkelige toalettfasiliteter, eller gå på do ute. Selv der toaletter eksisterer, kan overløp og lekkasjer fra rør, tanksystemer eller regelrett dumping av oppsamlet avløp, bety at ubehandlet menneskelig avfall kommer ut i miljøet, og spre dødelige og kroniske sykdommer som kolera og innvollsorminfeksjon.

Visste du at:

 • Avløpsvann fra Ås kommunes innbyggere renses ved renseanlegg i Hvitsten og Tusenfryd?
 • Avløpsledninger med kloakk under bakken i Ås måler til sammen cirka 150 km?
 • Ved hvert toalettbesøk brukes det ca. 6-10 l drikkevann til spyling
 • De som tømte utedoene i Oslo på 1600- og 1700-tallet ble kalt rakkere. En rakkerunge var barn av en rakker. 

Vi som eier og forvalter avløpsledningene i kommunen jobber med å minimalisere forurensning fra avløpsnettet som et viktig bidrag i arbeidet med å redde Oslofjorden.

Vi jobber kontinuerlig med utskiftinger og kvalitetssikring for å sikre at vi har et distribusjonsnett av høy kvalitet med lite lekkasjer. 

Sett pris på de gode sanitærforholdene vi har i Norge og nyt fasilitetene på Verdens Toalettdag.