For å oppdatere søknaden din må du logge deg inn i Oppvekstportalen. Det er kun den av foreldrene som har sendt inn søknaden som kan logge seg inn og gjøre endringer. Alle søkere som står på ventelisten, vil motta et brev fra Ås kommune i Altinn/Digital postkasse om oppdateringen. Dette gjelder alle som har sendt inn søknad før 12.desember 2022.

Dersom du ønsker å fortsatt stå på venteliste må du velge «Endre søknad», følge alle stegene i skjemaet og avslutte med å sende inn den oppdaterte søknaden. Hvis ønsket oppstartsdato i søknaden er passert, må du legge inn ny ønsket oppstartsdato. Dersom du ikke ønsker å opprettholde søknaden din velger du “Fjern søknad”. Da vil søknaden bli slettet fra ventelisten.

Slik ser det ut i Oppvekstportalen (navnet er fiktivt).

Eksempel fra Oppvekstportalen fjerne eller endre søknad.png

Frist for å oppdatere søknaden er 9. januar 2023.  Dersom du ikke oppdaterer søknaden din innen fristen vil den automatisk bli slettet. Ønskes du allikevel å stå på venteliste må du søke på nytt.

Ved spørsmål kontakt barnehagekontoret: 64 96 21 03