Alle unge i Ås kommune var invitert til konferansen, og totalt 45 møtte opp i Store sal. De fleste kom fra elevrådene ved Nordbytun ungdomsskole, Ås ungdomsskole og Ås videregående skole.

I løpet av dagen ble det tid til både påfyll av kunnskap om ungdomsrådets arbeid, og workshop med tema Hva skal være Ås-ungdommens prioriterte saker?

Målet med workshoppen var å komme frem til tre prioriterte saker som skal danne grunnlaget for ungdomsrådets videre arbeid i 2023. Praten gikk lett i salen, og mange forslag ble gjennomgått.

Følgende tre saker ble til slutt stemt frem som de viktigste:

  1. Gratis skolemat
  2. Festival i Ås
  3. Bedre busstilbud