Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ås 2019

I Ås kommune er det valg til kommunestyre og fylkestinget. Valgdagene er 8. og 9. september. Du kan forhåndsstemme fra og med 12. august.

Valgdagene 8. og 9. september

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.

Oversikt over lokaler og åpningstider på valgdagene i Ås kommune

Stemme før valgdagene

Forhåndsstemme

Fra og med 12. august og til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.

SISTE DAG FOR FORHÅNDSSTEMMING ER FREDAG 6. SEPTEMBER, VALGLOKALET STENGER KL. 14.30 (RÅDHUSET).

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Moss, så kan du avgi din stemme i Trondheim eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Oversikt over lokaler og åpningstider for forhåndsstemming i Ås kommune

De aller fleste som stemmer ved valg i Norge, gjør dette i valglokaler i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen, men det finnes også alternativer for grupper som ikke har denne muligheten.

Stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Du kan ta kontakt med Servicetorget for å få stemme der du oppholder deg hvis du er syk eller ufør. Da vil det komme noen fra kommunen hjem til deg og ta i mot stemmen din den siste uken før valget.

Ta kontakt med Servicetorget i Ås kommune på telefon 64 96 20 00 eller servicetorget@as.kommune.no for å avtale tidspunkt. Siste frist for å søke om å få stemme hjemme er innen onsdag 4. september kl. 15.30.

Hvem kan stemme?

Stemmeretten i Norge er allmenn for de fleste valg, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger.

Les mer om hvem som har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalg

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet. Men det er der du er Folkeregistrert den 30. juni 2019 du stemmer til. 

Alle som har stemmerett er manntallsført, og du kan sjekke din oppføring i Altinn.

Aktuelt

Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.
Logo for valg med riksløve i gull

Endelig valgoppgjør

Resultatet fra kommunevalget 2019 er klart.
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Valgdagene i Ås

Søndag 8. og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ås.