icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Aktuelt   ›   Korona   ›   Vaksinering

Vaksinering

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert 13. april

Vaksinering skjer i puljer etter prioriteringen gitt av sentrale helsemyndigheter.

Om du er i prioritert gruppe men ikke får bestilt time for vaksinering, er det fordi det er tomt for vaksine. Du kan se om det er ledige timer for vaksinering her: https://www.as.kommune.no/timebestilling (klikk på lenken).

Kort fortalt

 


Uke 15

Det er gruppe 3 og 4 som vaksineres nå. Gruppe 4A er personer i alderen 65-74 år. Gruppe 4B er de aller mest sårbare i alderen 18-64 år, såkalte risikogrupper. Informasjon om hvilke sykdommer/tilstander som er definert som medisinske risikogrupper finner du lenger ned på denne siden. Det er kun de diagnosene merket med stjerne (*) som er i gruppe 4B.

Denne uken vil det bli lagt ut omtrent 600 nye timer for bestilling. Med utgangspunkt i den informasjonen vi har om vaksineleveranser per nå, ser det ut til at vi kan være ferdige med gruppe 4 i uke 16.

Du kan se om det er ledige timer for vaksinering her:
https://www.as.kommune.no/timebestilling

2758 personer i Ås har fått første dose av vaksinen. 800 har fått to doser, og er dermed fullvaksinert (tall fra FHI 13. april).

Mer koronavaksinasjonsstatistikk hos FHI

Hvor langt har kommunen kommet

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Gruppe Status
1. Beboere i sykehjem Ferdigvaksinert
2. Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinert
3. Alder 75-84 år Pågår
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen over risikogrupper hos FHI) Pågår
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) På pause
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ikke startet
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ikke startet
8. Alder 55-64 år  Ikke startet
9. Alder 45-54 år  Ikke startet
Helsepersonell Kommunen er ferdige med dose 1 til denne gruppen.

Vaksinesenteret

Kommunen har etablert vaksineringssenter på Åsgård skole i Ås sentrum, i tilknytning til testsenteret. Vil du forberede deg på forhånd, så finner du kart og liste over hva du skal ha med deg her:

Vaksinesenteret i Ås

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Kommunen vaksinerer nå innbyggere i gruppe 3 (75-84 år). Med bakgrunn i informasjonen vi har per i dag, er vi ferdige med denne gruppen i uke 15. Vi starter da å vaksinere gruppe 4.

Gruppe 4 er delt i 4A og 4B. 4A er personer i alderen 65-74 år, 4B er personer i medisinske risikogrupper definert av FHI.

Følg med i våre kommunikasjonskanaler

Innbyggere i Ås kan bestille time for vaksinering elektronisk eller på telefon. Det vil kun være den gruppen som står for tur i henhold til den nasjonale prioriteringen, som kan bestille time.

Vi informerer på kommunens nettsider, kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarsling til smarttelefon. Det vil også bli annonsert i lokalavisen (på papir og digitalt).

Hvorfor kan jeg ikke bestille time allerede nå?

Vi setter de dosene vi mottar, med logistikk som sørger for at de som får 1. dose også mottar 2. dose til rett tid. Fordi vi ennå ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si når vi kan vaksinere de ulike gruppene. Vi kan heller ikke legge ut timer for bestilling langt fremover i tid.

Det er kun de som er i prioritert gruppe som kan bestille time. Er du ikke i prioritert gruppe kan du allikevel logge deg inn i løsingen, og sette deg på venteliste. Ventelisten gir kommunen et anslag på hvor mange som ønsker vaksine i de ulike gruppene. Selv om du setter deg på venteliste, må du bestille time når din gruppe står for tur.

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Se Vaksineringsscenario

Jeg har fastlege i en annen kommune

Innbyggere i Ås, som har fastlege i en kommune hvor fastlegene også setter vaksine, kan bli vaksinert hos fastlegen sin hvis de får tilbud der først.

Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for at innbyggerne skal bli vaksinert. Så får du ikke tilbud via fastlege i en annen kommune, får du uansett tilbud i Ås.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en av de medisinske risikogruppene definert av FHI som har høy risiko (merket med stjerne (*) i oversikten under) og har fastlege i en annen kommune, kontakter du fastlegen din. Spør om du vil få tilbud om vaksine ved kontoret til din fastlege. Hvis du skal vaksineres ved vaksinesenteret i Ås, ber du legen sende informasjon om din diagnose til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritet.

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper.

Sykdommer/tilstander merket med * er i prioriteringsgruppe 4B. Leger i Ås kommune har gitt kommunen oversikt over personer med sykdom/diagnoser som skal være med i prioriteringsgruppe 4B.

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Frivillig og gratis

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen. Vaksinen er gratis.

Se også temaside hos FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca. Sistnevnte anbefales foreløpig ikke for personer over 65 år som har sykdom/tilstand med høy risiko for alvorlig forløp. Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.


Ås kommune mottar to typer vaksiner. Comirnaty fra selskapet BioNTech og Pfizer og AstraZeneca fra selskapet med samme navn.

 • Fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause. På grunn av meldte mistenkte bivirkninger, har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) iverksatt en undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen. Les mer hos FHI: Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Informasjon på flere språk

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde ramadan

Råd om ramadan og helse

Myndighetenes regler og anbefalinger i forbindelse med koronaviruset må følges, også under ramadan. 
I fjor delte mange sin 17. mai med #javielskerås på Instagram og Facebook. Også i år ligger det an til en annerledes feiring. Foto: Ås kommune/Tone Vik

En annerledes 17. mai også i år

Mens vi venter på regjeringens rammer for årets feiring, forbereder kommunen seg på en alternativ feiring også i år.
Illustrasjon av koronavirus

Koronavirus – informasjon og helsehjelp

Hold deg oppdatert på informasjon om korona-situasjonen fra Ås kommune.