Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Tilbudet gjelder alle født i årskull 2004 og 2005. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.

Ås kommune jobber med å planlegge den praktiske gjennomføringen for vaksinering av denne aldersgruppen. Det vil komme mer informasjon om hvordan du som er 16 eller 17 år (og foresatte til innbyggere under 16 år) skal bestille time her i Ås.

Se mer informasjon om tilbud til 16- og 17-åringer hos FHI