icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Aktuelt   ›   Korona   ›   Aktuelt

Aktuelt

Foto av en bag på et gulv

Er du student ved NMBU og skal studere i utlandet neste semester, må du kontakte oss seinest mandag 21. juni for å avtale time til vaksinering.

Vaksineinformasjon til studenter i Ås/Information about Vaccinations for Students in Ås

Ås kommune har egne ordninger for deg som skal studere i utlandet neste semester, eller skal ta dose 1 i en annen kommune i sommer og ønsker å ta dose 2 når du er tilbake i Ås.

(Information in English below)

Er du student og skal til utlandet neste semester, må du kontakte oss så snart som mulig for å bestille time til vaksinering.

Skal du reise hjem i sommer og ta dose 1 der, men ønsker å ta dose 2 når du er tilbake i Ås, kontakter du oss ca. en uke før du skal ha dose 2 for å avtale time.

Frist 21. juni

Studenter som skal studere utenlands får tilbud om å ta dose 1 og 2 før utreise. Du må kunne dokumentere at du skal studere i utlandet neste semester for å kunne bruke denne ordningen.

Ordningen gjelder for deg som er student, og er folkeregistrert eller bosatt i Ås kommune (bosatt vil si at du oppholder deg i Ås, f.eks. på hybel eller i kollektiv, selv om du ikke er folkeregistrert her).

Studentene det gjelder skal selv ta kontakt på koronatelefonen 64 96 20 60, eller timebestillingstelefon 959 39 677 for å avtale time. Ta gjerne kontakt med oss raskt, og seinest mandag 21. juni. Telefonen stenger kl. 15.00 den dagen.

Dose 1 og 2 settes med 6 ukers intervall for denne gruppen.

Når du har tatt dose 1 i en annen kommune

Studenter som tar dose 1 i en annen kommune og ønsker å få dose 2 i Ås når de er tilbake på NMBU, må selv bestille time til dose 2 ved å ta kontakt med kommunen.

Ordningen gjelder for deg som er student, og er folkeregistrert eller bosatt i Ås kommune (bosatt vil si at du oppholder deg i Ås, f.eks. på hybel eller i kollektiv, selv om du ikke er folkeregistrert her).

Du bestiller time til dose 2 ved å ringe timebestillingstelefonen på 959 39 677 ca. en uke før du skal ha denne, slik at vi får satt opp time til deg.

Vi ser når du har fått dose 1 selv om du har fått denne i en annen kommune, så vi hjelper deg med å få time med riktig intervall hvis du er usikker.

Studerer annet sted, men er i Ås for sommeren

Er du fortsatt folkeregistrert i Ås kommune, eller oppholder deg i Ås i 12 uker eller mer i sommer, kan du bestille time til vaksinering her. Du må selv undersøke om/hvordan du får dose 2 når du er tilbake i studiekommunen din (dersom du ikke kan ta begge doser i Ås kommune).

Timebestillingstelefonen

Timebestillingstelefonen i Ås kommune har telefonnummer 959 39 677 (åpningstider mandag - fredag kl. 9-12 og kl.13-15.00).


Information about Vaccinations for Students in Ås

Ås municipality has a plan for those of you who are going to study abroad next semester or who are going to get their first dose in another municipality this summer and want to get their second dose when you return to your studies in Ås.

  • If you are a student and will be going abroad next semester, you must contact us as soon as possible to book an
    appointment for vaccination. The deadline is Monday, June 21st.
  • If you are going to spend your summer in another municipality, and want to get your first dose there, but want to get your second dose when you are back in Ås, please contact us to make an appointment approx. one week before you are to have the second dose.
  • If you are attending school/university in another municipality but are at home in Ås for a longer stay in connection with the summer holidays, you are considered a resident of Ås municipality and can book a vaccination appointment here.

Deadline: June 21st

Students who will be studying abroad may get the first and second doses before leaving. To qualify, you must be able to document that you will be studying abroad next semester.

The vaccination plan described above applies to students:

  • who are registered in the National Population Register
  • or who are residents of Ås (resident means that you live in Ås, for e.g., in a dormitory or a shared apartment, even if you are not registered here).

Students who quality for this plan must contact the corona telephone on 64 96 20 60 or 959 39 677 to set up an appointment. We encourage you to make an appointment as soon as possible, and no later than Monday, June 21st. The phoneline closes at 3pm.

Doses 1 and 2 are set at 6-week intervals for this group.

When you have received your first dose in another municipality

Students who get their first dose in another municipality and want to get their second dose in Ås when they return to NMBU, must book an appointment for the second dose themselves by contacting the municipality.

The vaccination plan described above applies to students:

  • who are registered in the National Population Register
  • or who are residents of Ås (resident means that you live in Ås, for e.g., in a dormitory or a shared apartment, even if you are not registered here).

You book an appointment for your second dose by ringing 959 39 677 approx. one week before you have this, so that we can set up an appointment for you.

We can check the register and see when you received your first dose even if you received this in another municipality, so we help you get an appointment at the correct interval if you are unsure.

The appointment phoneline

You can ring to make an appointment on 959 39 677 (opening hours Monday - Friday 9-12 and 1-3 p.m.).

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av koronavirus

Bekreftet smitte ved McDonald's - Nygårdskrysset

Alle som har vært på McDonald's i Nygårdskrysset tirsdag 20. eller onsdag 21. juli mellom klokken 06.00 - 14.00, må være ekstra oppmerksomme på symptomer.
Koronavirus blått

Smitte fra matvarebutikk i Strømstad

Det er påvist smitte fra butikken Kirkuk Matvare i Strømstad. Personer som har vært der mellom kl 10.00 og 13.00 den 22. juli, bes om å være oppmerksomme på sym...
Koronavirus blått

Koronasmitte påvist ved Tusenfryd 13. juli

Tre personer som var på Tusenfryd tirsdag 13. juli, har testet positivt på Covid-19.