icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø   ›   Klima og energi
IMG_0867
IMG_0868
IMG_0869
IMG_0870
IMG_0871
IMG_0872
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0875
IMG_0876
IMG_0878
IMG_0879
IMG_0880
IMG_0868
IMG_0869
IMG_0870
IMG_0871
IMG_0872
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0875
IMG_0876
IMG_0878
IMG_0879
IMG_0880
  

Vårt klimavennlige Ås

Ås kommune har arrangert en klimakonkurranse for skoleelevene i Ås. Vinnerne ble 6. trinn på Nordby skole. De har gjort et grundig arbeid med flotte plakater om hvordan Ås bør se ut i framtida.

Ås kommune skal lage en ny klima- og energiplan, og ba barne- og ungdomsskoleelevene i hele kommunen om å bidra med innspill i forbindelse med Bærekraftsmarsjen som ble arrangert sammen med NMBU tidligere i oktober.

Oppgaven for klimakonkurransen var:

Hvordan vil dere at det skal se ut der dere bor i den klimavennlige fremtiden? Hva skal til for at vi kan leve mer klima- og miljøvennlig i Ås kommune? Lag en plakat/veggavis sammen i klassen eller i grupper i klassen.

Elevene har brukt flere av FNs bærekraftsmål som inspirasjon og grunnlag for bidraget:

Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 7: Ren energi for alle
Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

6. trinn på Nordby skole leverte flotte plakater, som de har jobbet sammen om i grupper. Under ser man resultatene fra gruppearbeidet.

Ås kommune vil takke elevene for en flott innsats, og vil bruke bidragene som innspill i arbeidet med ny handlingsplan for klima- og energi for Ås kommune. Klassen premieres med 1.500 kroner til klassekassa.

Skolene i Ås kommune blir også invitert til å gi høringsinnspill til klima- og energiplanen når den blir lagt ut for høring våren 2020.