Trond Mellegaard er ny ungdomslos i Ås. Han har tidligere jobbet med det samme i Frogn kommune.

– Som ungdomslos skal jeg støtte, hjelpe og motivere ungdommer som sliter med å fullføre videregående, forteller Trond.

Ungdomslosen jobber forebyggende med ungdommer fra og med 9. trinn og ut videregående skole. Målet er at færre elever faller fra i løpet av den videregående utdanningen.

Ås-ungdom som ønsker hjelp, kan selv ta kontakt med ungdomslosen. Losen kan for eksempel hjelpe deg hvis overgangen fra ungdomsskolen er tøff, eller du har mye fravær.

– Hvis du for eksempel gruer deg til å gå på skolen, eller synes du ikke får til skolehverdagen, kan du ta kontakt med meg. Jeg kan sammen med deg finne ut av hvordan du kan få riktig hjelp.

Slik tar du kontakt

For å kontakte losen kan du ringe eller sende en kort SMS med hvem du er på telefonnummer 457 41 370, så tar Trond kontakt med deg.

– Jeg har snakket med mange ungdommer, og kjenner etter hvert godt til ulike problemstillinger som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre skolegangen. Ta heller kontakt enn å gruble for mye på om dette er noe for deg, så finner vi sammen ut av om jeg kan hjelpe deg og hvordan vi best gjør ting videre.

Foresatte og hjelpeinstanser

Du som er foresatt til en ungdom og er bekymret for skolegangen kan også ta kontakt med losen. Det samme kan andre hjelpeinstanser hvis de har fått samtykke til det.

– Det beste er å motivere ungdommen til å ta kontakt selv. Hjelp fra ungdomslosen er basert på at den det gjelder selv må ønske det. Så vi ringer for eksempel ikke direkte til ungdommer etter tips fra foresatte, forteller Trond.

– Snakk gjerne med dem om at tilbudet finnes, og gi dem telefonnummeret de kan ta kontakt på. Også tar jeg så klart gjerne imot telefoner fra foresatte og andre som lurer på noe om tilbudet, eller trenger tips til hvordan de kan gå fram.

Viktig vitnemål

Det å få fullført videregående utdanning er viktig, fordi det åpner dører til videre studier og arbeid. Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bidratt med penger, slik at kommunen kan ansette ungdomslosen for å gi bedre oppfølging av ungdom som har det vanskelig på videregående.

Ungdomslosen er en del av Barne- og ungdomsteamet, som bistår barn, unge og familier i Ås kommune med veiledning og støttesamtaler.

Det vises til at Ås kommune har systematisert hvordan og hvem som skal bistå på ulike trinn når barn og unge strever. Les mer om BTI Bedre tverrfaglig innsats.

Ungdomslosen skal eventuelt kobles på som hjelper i trinn 2.

Eksempler på hva ungdomslosen kan bistå med

  • Motivasjonssamtaler med ungdommen i og utenfor skolen, og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet.
  • Bidra til helhetlig og koordinert innsats ved tett og tilrettelagt oppfølging for hver enkelt ungdom.
  • Miljøterapeutisk arbeid ved å være til stede på ungdommenes egne arenaer slik som skole, hjem og fritid.
  • Lose ungdommen gjennom et utdanningsløp eller over i andre dagtilbud.
  • Samarbeide tett med ungdommenes foreldre/omsorgspersoner og bistå med å følge opp og støtte ungdommenes skolegang. 
  • Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp. 
  • Bistå unge i tidlig arbeidsliv med behov for støtte for å klare å etablere seg og fungere i jobben. 
  • Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat slik at hjelpen blir helhetlig og tilrettelagt.