Den siste uken har kommunen tilbudt Koronavaksine til alle mellom 12 og 15 år. De ulike skolene har fått hver sine oppmøtetider, i tillegg er det satt opp to åpne drop-in-tidspunkt på kveldstid.

Denne aldersgruppen skal ha én dose med Pfizer-vaksinen. Denne vaksinen er komplisert å gjøre klar. For å sikre en mest mulig medisinsk trygg gjennomføring av vaksineringen blir den gjennomført på kommunens vaksinesenter i Moerveien.

Mandag formiddag var det Ås ungdomsskole sitt tidspunkt, og svært mange ønsket å benytte seg av tilbudet. Det var derfor ganske mange som stod i kø utenfor vaksinelokalet. Mange hadde også med en forelder.

Flere barn og voksne opplevde det som svært ubehagelig da to personer møtte opp i køen inn til vaksinesenteret. To voksne menn kastet løpesedler mot barna, ropte høylytte budskap og prøvde å skremme de oppmøte fra å ta vaksinen.

Foreldrene tok ansvar

Foreldrene som var til stede tok raskt affære for en situasjon som opplevdes svært ubehagelig. Politiet ble umiddelbart varslet og foreldrene dannet en gruppe som geleidet de to personene bort fra barna i køen. I forbindelse med dette oppstod det noe knuffing og høylytt diskusjon. Mange av barna fikk med seg det som skjedde, og opplevde situasjonen som svært ubehagelig og skremmende.

Kommuneoverlegen kom raskt til stedet og tok en prat med de som var til stede. Han pratet litt om ytringsfrihet og demokratiets pris og betrygget barna både på at situasjonen var under kontroll og at vaksinen er trygg for barn.

Barna fikk også god oppfølging da de kom inn for å ta vaksinen. Noen trengte litt ekstra tid og fikk muligheten til å stille noen ekstra kontrollspørsmål.

Setter inn vektere

Det skal være trygt å stå i vaksinekø i Ås, så for å unngå slike situasjoner ble det satt inn vektere for å passe på og organisere køen resten av dagen. Det vil også bli satt opp vektere for de to gjenværende tidene som er satt opp for denne aldersgruppen.

Kommunen vil berømme elevene, foreldrene og kommunens ansatte i denne situasjonen. Både for måten de tok ansvar i en vanskelig situasjon og for køtålmodigheten når såpass mange møtte opp på samme tid.

Mange tok video av situasjonen og delte i sosiale medier. Saken er også omtalt i media med video av hendelsen, så mange barn har fått med seg denne situasjonen, enten de var der eller ikke. Vi oppfordrer derfor foreldre til å prate med barna sine om hendelsen.

Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere har spørsmål til hendelsen eller kommunens håndtering av denne.