• Barne- og ungdomsteamet i Ås: 940 21 410
  • Helsesykepleierne ved skolene - Se oversikt for din skole her
  • Skolehelsetjenesten Ås videregående skole: Helsesykepleier 959 39 672 / 904 14 643.
  • Barne- og ungdomsprest i Kroer og Ås: 95 91 93 18
  • Barnevernvakten i Follo: 917 19 615
  • Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås - Se kontaktinformasjon her

Kors på halsen

korspåhalsen.no (chat)
Telefonnummer 800 33 21
åpen chat og telefon mandag-søndag 16:00-22:00

 

Mental helse

mentalhelse.no (chat)
Telefonnummer 116 123
telefon er ​åpen hver dag hele døgnet
chat åpen (minimum) alle dager kl. 18:00 – 02:00

 

Alarmtelefonen for barn og unge

116111.no (døgnåpen chat)
Telefonnummer 116 111
åpne hver dag hele døgnet

 

Akutt hjelp - nødtelefoner

  • Brann: ring 110
  • Politi: ring 112
  • Ambulanse: ring 113

Politiet Follo
Telefonnummer 02800


Unge og sorg

Slik kan du takle en krise på ung.no

https://www.ung.no/psykisk/Sorg-og-krise/1109_Sorg_kan_p%C3%A5virke_skolehverdagen.html

Sorg - temaside hos organisasjonen Voksne for barn

Ungdom og sorg - Klinikk for krisepsykplogi


Kommunens arbeid med unge i Ås

I Ås kommune er tjenestene som retter seg mot barn og unge samlet i virksomheten Barn, unge og familie. Både barn, ungdom, unge voksne og deres foresatte kan ta direkte kontakt for hjelp og veiledning. Vi har et tett samarbeid med skolene i Ås, og driver også oppsøkende arbeid. 

Når du tar kontakt får du snakke med fagpersoner som har kunnskap og erfaring med arbeid med barn og unge. Kommunen samarbeider med regionale og nasjonale ressurssenter, og kan hente inn kompetanse og få veiledning i saker ved behov.

Oversikt over tjenestetilbudet:

1. Forebyggende helsetjenester (helsestasjonene)
Åpningstid kl. 08.00 – 15.30 alle ukedager
Telefonnr: 64962240
Mail: helsestasjonen@as.kommune.no

Skolehelsestasjonen 1.-10.klasse
Åpningstid, se over. 
Er tilgjengelig på skolene når covid-19 restriksjonene tillater at barna er tilbake på skolen. 
I mellomtiden er helsesykepleierne tilgjengelig på telefon og for avtaler/konsultasjoner, tlf. 64962240

Skolehelsestasjonen på Ås videregående skole
Åpningstid, se over. 
Er tilgjengelig på skolen når covid-19 restriksjonene tillater at ungdommene er tilbake på skolen. 
Helsesykepleiere er tilgjengelig på telefon og for avtaler/konsultasjoner tlf. 64962240, se også

Ungdoms- og studenthelsestasjonen
Åpningstid mandag kl. 08.30 – 11.00 og onsdag kl. 14.30 – 19.00. 
Av smittevernhensyn må man ringe for å bestille avtale, tlf.nr. 64962240. 
Drop-in innføres igjen så snart covid-19 restriksjonene tillater det.

2. Barne- og ungdomsteamet
Åpningstid: 08.00 – 15.30 alle ukedager
Telefonnummer. 94021410 
Mail: barne-ogungdomsteamet@as.kommune.no

Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Barne- og familieteamet er et lavterskeltilbud og ønsker å gi rask og tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt.

3. Ungdomshusene i Ås
Midtgard
Åpningstider: mandag – torsdag kl. 14.30 – 17.30, fredag kl. 14.30 – 21.30
Telefonnummer: 64 96 23 80

Rudolf
Åpningstid: mandag kl. 15.00 – 17.30, tirsdag – torsdag kl. 14.00 – 16.30, fredag kl. 14.00 – 21.00
Telefonnummer: 64 96 44 88

Ungdomshusene er også tilgjengelig på Facebook og Instagram.

Covid-19 restriksjonene medfører at ungdomshusene er stengt inntil videre, men de ansatte er tilgjengelig på Facebook og Instagram for chat og aktiviteter. 

4. Pedagogisk psykologisk senter (PPS)
Åpningstid: 08.00 – 15.30 alle ukedager
Telefonnr: 64962100/ 47466708
Mail: pps@as.kommune.no

PPS har de neste ukene drift i henhold til smittevernregler og er tilgjengelig på telefon og Teams for samtaler og veiledning for foreldre og barn/unge som allerede er i kontakt med PPS.

5. Barneverntjenesten
Åpningstid: kl. 08.00 – 15.30 alle hverdager
Telefonnr.: 95 93 96 37
Mail: barneverntjenesten@as.kommune.no

Barneverntjenesten har de neste ukene drift i henhold til smittevernregler, er tilgjengelig på telefon og for avtaler.
Hvis du trenger noen å snakke med utenfor barneverntjenestens åpningstid, ring Follo barnevernvakt på tlf.nr. 91719615 eller Alarmtelefonen for barn og unge, tlf.nr. 116 111