Aschjemskogen er et mye brukt turområde, og skolevei for noen elever. Det er mange som bruker turstiene både til rekreasjon og trening.

Arbeidet starter opp fredag 9. februar og vil antagelig pågå en ukes tid fremover. I hogstperioden vil det være noe redusert fremkommelighet på disse stiene.

Hogsten er nødvendig å utføre da mye av skogen tørker, og står i fare for å falle ned i stier og veier. Det vil også åpne for mer snø i skiløypa.

Sikkerheten i perioden med hogst vil bli godt ivaretatt. De aktuelle hogstområdene blir merket og informert om. Når hogsten er ferdig, vil veier og stier bli ryddet og eventuelle sporskader vil bli pusset med gravemaskin.

Hvis du går i området, er det viktig at du holder god avstand til maskinene, viser hensyn og følger den oppsatte merkingen.