icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Bilde: (Joenomias) Menno de Jong fra Pixabay
  

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Sameier, borettslag og garasjelag i Akershus kan få støtte til ladeinfrastruktur. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg. Det er satt av 10 millioner kr til ordningen i 2019, som

Hvem kan søke:

  • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Beløpsgrenser:

  • Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 25 prosent av godkjente investeringskostnader, og er
    begrenset oppad til 10.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500.000 kroner.

For mer informasjon om ordningen og søknad, se Akershus fylkeskommunes side her.