icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Tilpasse bolig
  

Søk om midler til å tilpasse boligen din

Trenger du å tilpasse boligen for fortsatt å kunne bo hjemme, kan du søke kommunen om penger til dette.

Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Et viktig virkemiddel er ofte å få tilskudd til en slik tilpasning.

Denne offentlige støteordningen kan bidra til at selv med nedsatt funksjonsevne, kan du bli boende lenger hjemme. Bidrag gis til alt fra fjerning av dørterskler, til større ombygginger av boligen, i henhold til brukerens behov.  Familier med funksjonshemmede barn prioriteres høyt ved tildeling av tilskudd.

Det er ikke absolutte innteksgrenser i slike saker. Etter at tilpasningstiltaket er gjennomført, gjør man en helhetlig vurdering av hustandens kommende økonomiske situasjon.

Søk om tilskudd til tilpasning av bolig - elektronisk skjema hos Husbanken

Kontakt: Torunn Franang, ansvarlig for boligtilskudd, telefon: 64 96 20 42