Ås kommune forvalter store verdier gjennom sitt vann- og avløpsanlegg. Temaplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø skal trekke opp rammene for vann- og avløpstjenestene i kommunen i et langsiktig perspektiv. Utgangspunktet er definerte mål for de tjenestene kommunen skal levere til innbyggere og næringsliv, samt lover og forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter.

Temaplanen legges ut på kommunens hjemmesider og sendes flere instanser til eventuell uttalelse.

Dokumenter i saken:

Send oss din uttalelse

Høringsuttalelser/merknader sendes per e-post til post@as.kommune.no eller per post:

Ås kommune
Pb. 195
1431 Ås

Høringsuttalelser/merknader merkes med saksnr. 23/07225.

Frist for høringsinnspill: 1. mai 2023.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål? Ta kontakt med saksbehandler Lillann Skuterud per e-post: lillann.skuterud@as.kommune.no eller telefon 48 01 05 92