Teknikk, samfunn og kultur

Informasjon og kommunalområdet teknikk, samfunn og kultur.

Kommunalsjef for organisasjon og fellestjeneste er Nils Erik Pedersen (kontaktinformasjon).

Organisering av kommunalområdet teknikk, samfunn og kultur

Kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur er Nils Erik Pedersen (kontaktinformasjon).

Virksomheter

Samfunnsutvikling

Teknikk

Kultur og fritid

Enheter

Plan, miljø og næring

Byggesak og geodata

Eiendom

Kommunalteknikk

Bibliotek

Kulturskole

Kultur, idrett og frivillighet