icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Vinterbro barnehage   ›   Suppleringsvedtekt Vinterbro
Kommunevåpen Ås
Kommunevåpen Ås
  

Supplerende vedtekter for Vinterbro barnehage (fra 1. februar 2016)

Hjemmel: Lov av 17. juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd.
Ikrafttredelse: 1.1.2014
Endret av hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.1.2016. Gjelder fra 1.2.2016

§ 1. Arealutnytting

Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2   

Fastsatt arealnorm for Vinterbro barnehage:

 • 0-3 år: 5,2 m2  
 • 3-6 år: 4,0 m2

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal.

§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager.

      Åpningstid i kommunens barnehager:

Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

Fastsatt åpningstid for Vinterbro barnehage: 07.00 til 17.00
 

 • Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. 

  Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske

 • Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag

 • Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.

 • Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

        Ferie:

  Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

  3 av ukene skal være sammenhengende.

§ 3. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

  Samarbeidsutvalget i Vinterbro barnehage består av:

      2 foreldrerepresentanter og 2 ansatt representanter.

      Styreren er sekretær for utvalget.

      Referat fra utvalgets møter sendes hovedutvalget for oppvekst- og kulturetaten.

§ 4. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.