icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Tunveien barnehage med avdeling Sagalund   ›   Suppleringsvedtekt Tunveien
Kommunevåpen Ås

Supplerende vedtekter for Tunveien barnehage (fra 1. februar 2016)

Hjemmel: Lov av 17. juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd.
Ikrafttredelse: 1.1.2014
Endret av hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.1.2016. Gjelder fra 1.2.2016

Publisert: 27. januar 2016