Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner, for å kompensere for de høye strømprisene i vinter. Det er kommunene som skal forvalte ordningen.

Send inn søknad via Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider. 

Søknadsskjemaet er tilgjengelig frem til 15. mars 2022 klokken 13:00

Du må ha følgende klart til søknadsskjemaet:  
- Navn på organisasjon
- Organisasjonsnummer
- Kontaktinformasjon
- Kontonummer
- KWt forbruk desember og januar
- Strøm- eller fjernvarmerening for desember og januar som vedlegg

Les mer på Kultur- og likestillingsdepartementet sine sider om retningslinjer for å søke.

Dersom du har spørsmål etter å ha lest dette kan du kontakte innbyggertorget på e-post innbyggertorget@as.kommune.no eller tlf 64 96 20 00.