icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Støttekontakt
  

Støttekontakt

Ønsker du å søke om å få støttekontakt, eller kunne du tenke deg å jobbe som det?

Få støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Her kan du søke om å få støttekontakt

Bli støttekontakt

Ønsker du å bli støttekontakt kan du sende en åpen søknad til stottekontakt@as.kommune.no.

Du kan også ta kontakt med:
Wenche Kristiseter (enhetsleder for personer med funksjonshemning)
wenche.kristiseter@as.kommune.no
Telefon 64 96 22 82

Registrere timer som støttekontakt

Støttekontakter registrerer timene sine i MinGat.

Her finner du innlogging til MinGat for Ås kommune