icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kommunale områder   ›   Vei, gate og parkering
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Tips en venn Skriv ut

BA ANLEGG AS er hyret inn for å ta utgravningsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nytt sykehjem på Moer.

Det skal legges en ny vannledning i området. Den eksisterende vannledning, som i dag går under der det nye bygget skal plasseres, fjernes. Vannledningen skal gå fra Sagaveien og inn til Moer sykehjem. Vi er nå godt i gang med arbeidet og åpner Sagaveien og Brekkeveien for trafikk 21.06.2019 som er markert med gult, om alt går etter planen.
Graving Moer utsnitt 2

Videre så vil Tunveien bli stengt for gjennomkjøring. Merket gult på kartet under.
Det vil hele tiden være mulig å kjøre inn til bebyggelsen fra en kant til de som har innkjøring fra Tunveien. Vi lager nye innkjøringer der det er behov. Vi graver mitt i vegen så det er ikke mulig å passere graveområdet med bil. Gangveien vil være åpen i sin helhet under arbeidet.

Bildet under viser graveområdet i gult

Tunveien graving

Under ser du gjeldene skiltplan. Vil henstille til at dere benytte veien som i dag blir benyttet til omkjøring om dere skal inn vest for gravegropen og ikke den som er merket blå på tegningen.
Skiltplan graving

 

Det er vanskelig å gjøre slike jobber lydløst, og vi beklager den ulempen dette måtte påføre dere. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig for de som blir berørt. Vår arbeider fra 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag.
Fint om dere informerer barna deres om dette så de ikke leker eller presser seg forbi sperringene. Det vil være store maskiner i området, så vær forsiktig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
BA ANLEGG AS ved Joakim Hjellnes – joakim@ba-anlegg.no, telefon: 406 01 957