Statens vegvesen skal bygge om veien som går langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru til gang- og sykkelveg. Veien blir stengt fram til sommerferien mellom Ås og Bølstad. Alternative gang- og sykkelruter er skiltet.

– Vi skal utvide dagens vei langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru slik at det blir plass til en sykkelvei som er 2,5 meter bred, en grussti på 0,8 meter for løping, og et fortau for gående på 1,8 meter, sier byggeleder i Statens vegvesen, Pål Aanerød Ellingsen.

– For å unngå setningsskader etter at gang- og sykkelveien er bygd, må vi forbelaste veien før vi begynner å bygge. Det gjør vi ved å legge ut stein i store poser, såkalte big bags, forklarer Aanerød Ellingsen.

Les mer i pressemeldingen fra Statens vegvesen