icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter   ›   Tilbudet ved Ås læringssenter   ›   Spesialundervisning for voksne
  

Spesialundervisning for voksne

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.

For voksne i grunnskoleopplæring finnes det to forskjellige former for spesialundervisning. Den ene typen spesialundervisning tilbys til voksne som ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem. Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Les mer om spesialundervisning for voksne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Informasjon på ulike språk om spesialundervisning for voksne