Om barnehagen

Solbergtunet barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi er en 8 avdelings barnehage med ca. 160 plasser. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling. Solbergtunet og Søråsteigen barnehager har inngått partnerskap med OsloMet, og er i perioden 01.08.2019-31.07.2023 være to av ti Universitetsbarnehager i Osloregionen. 

Skogen ligger rett ved siden av barnehagen og den blir flittig benyttet, jordene rundt brukes til skiløyper på vinterstid.

Solberg skole ligger vegg i vegg med barnehagen. Vi får benytte oss av skolens gymsal, bibliotek, kunst og håndverksavdeling. Vi kan også benytte oss av uteområdene til Solberg skole. Her er det fotballbane, akebakke, og en perfekt gammeldags hage med frukttrær, bærbusker og lekeapparater.

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vår visjon er:

Småforskerne i Ås kan, vil og våger.

”… Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini.” 

– Loris Malaguzzi

Avdeling Mars

Direktenummer: 64 96 28 42

Mobil: 917 01 261

Disse jobber på mars barnehageåret 2021/2022

 • Benedicte Røhme - teamleder.
 • Nyenye Masheka - pedagogisk leder.
 • Lena Marie Hoftvedt - fagarbeider
 • Vibeke Hoff - assistent

Vi er 24 barn over 3 år på Mars.

Avdeling Merkur

Direktenummer: 64 96 28 34

Mobil: 917 11 323

Disse jobber på Merkur barnehageåret 2021/2022:

 • Monica Eide - Teamleder
 • Maine Teigen- pedagogisk leder
 • Lill-Venke Fosserud - Fagarbeider
 • Sirimart  Rengphimai- fagarbeider
 • Marianne Mosling - assistent


På Merkur er det 13 små barn.

Avdeling Jupiter

Direktenummer: 64 96 28 35

Mobil: 917 13 327

Disse jobber på Jupiter barnehageåret 2021/2022

 • Henriette Gotaas - Teamleder.
 • Cecilie Olaussen - Pedagogisk leder.
 • Karin Glosli - Fagarbeider
 • Edil Mebrahtu - assistent

Jupiter er en småbarnsavdeling hvor det er 13 små barn.

Avdeling Saturn

Telefon direkte til Saturn: 64 96 28 36

Mobil  948 13 328

Disse jobber på Saturn barnehageåret 2021/2022:

 • Birgit Larsen - Teamleder.
 • Lena Lund Davidsen - pedagogisk leder
 • Zofia Orzel - Fagarbeider
 • Agnieszka Chlipala  - Fagarbeider
 • Hanne Bergvik - fagarbeider
 • Linda Hansen - assistent

Avdeling Neptun

Direktenr: 64 96 28 37

Mobil: 917 11 823

Disse jobber på Neptun barnehageåret 2021/2022:

 • ​Anita L Skoglund - Teamleder
 • Camilla A. Hansen - assistent.
 • Tobe Bruu - assistent.
 • Leonore Haklidsæter - lærling

Her har vi plass til 24 barn over 3 år.

Avdeling Tellus

Telefonnummer til Tellus 64 96 28 44

Mobil: 917 05 981

Disse jobber på Tellus barnehageåret 2021/2022:

 • An-Magritt Larsen - teamleder.
 • Ane Moseng- pedagogisk leder
 • Birgitte Ruste- fagarbeider
 • Lucyna Bochenek - assistent

Avdeling Luna

Direktenummer: 64 96 28 43

Mobil: 917 05 238

Disse jobber på Luna barnehageåret 2021/2022:

 • Tonje Letrud - Teamleder..
 • Tove Halvorsen- Fagarbeider.
 • Linda Jensen - Fagarbeider
 • Maryama Farah - Assistent

Luna er en avdeling for de yngste barna, her er vi 13 barn.

Avdeling Venus

Direktenummer: 64 96 28 38

Mobil: 917 15 197

Disse jobber på Venus barnehageåret 2021/2022:

Hilde Krogstad - teamleder.

Ina Johansson - pedagogisk leder

Ida Mathisen - assistent

Veronica Holm - fagarbeider

Synne Antonsen - Fagarbeider