icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen

Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen

vinter søråsteigen

Søråsteigen barnehage har to lokaler, Søråsteigen i Skoleveien 14 og Rustadskogen i Von Øtkens vei 60.

Om Søråsteigen barnehage

Kontaktinformasjon

Søråsteigen barnehage: Skoleveien 14, 1430 Ås

Telefon: 64 96 27 00

Rustadskogen barnehage: von Øtkens vei 60, 1434 Ås

Telefon 64 96 26 80

E-post: sorasteigen.barnehage@as.kommune.no
Styrer: Linda Davidsen
linda.davidsen@as.kommune.no

Organisering

I Søråsteigen har vi ca. 100 barn, avhengig av hvor mange som er over og under 3 år.

Barnegruppen i Søråsteigen er delt inn i 5 avdelinger på denne måten:

  • Sleipner 4-5 år
  • Odin 3-4 år
  • Balder 2-3
  • Embla 1-2 år
  • Frøya 1 år

I Rustadskogen er det 36 barn, og barnegruppen er delt i to avdelinger:

  • Hestehov 1-3 år
  • Blåklokke 3-6 år

 

Virksomhetsinformasjon

Søråsteigen barnehage ligger sentralt i Ås sentrum. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007 over i helt nye lokaler. Fra høsten 2020 er Rustadskogen barnehage med sine to avdelinger en satellittavdeling til Søråsteigen barnehage. På hver avdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen styrer, kjøkkenansvarlig, sekretær og andre ressurspersoner.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia.  Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer.

Kart