Vedlegg som må sendes inn

Søknad om sanitærabonnement vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn, så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

 1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. 
  • Du kan søke elektronisk her eller:
  • Du kan fylle ut og sende inn skjemaet sammen med vedlegg til post@as.kommune.no 
 2.  Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder. Ved større og/eller spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.
 3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.
 4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med farger etter norsk standard (NS 3039).
 5. Bunnledningstegning

Vi ber samtidig om at det sendes inn et overvannsnotat for eiendommen(e) , da denne delen av byggesaken gjennomgås og behandles av kommunalteknisk avdeling. Overvannsnotat med beregninger skal være godkjent av kommunen før arbeidene igangsettes:

 1. Overvannsnotat, inkludert fordrøyningsberegning og blågrønn faktor
  • Sjekkliste for overvannsnotat (Små tiltak - 4 eller færre boenheter)
  • Regneark for fordrøyningsberegning (En forenklet kalkulering for små tiltak - 4 eller færre boenheter)
  • Regneark til utfylling for blågrønn faktor 

Vannmåler til nybygg

Det skal installeres vannmåler i alle nye boliger. Vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for behov for større vannmåler eller vannmåler tilpasser egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. To til tre ukers leveringstid må påregnes.